LC 90

Civilförsvarets ledningscentral från 90-talet

I det kalla krigets slutskede planerades en utbyggnad av den kommunala byggnaden någonstans i Västsverige, men det kom inte att bli vilken utbyggnad som helst. I samband med nybyggnationen skulle nämligen civilförsvarets nya ledningscentral byggas därinunder. Detta kom att bli en av de modernare och betydligt mycket mer okända ledningscentralerna i Västsverige.

 

1. Omflyttningen av civilförsvaret

Under 1980-talet fastställdes planer gällande avvecklingen av den gamla ledningscentralen i kommunen, DC Rosen, som var en ombyggd luftskyddscentral från ett tidigt 1940-tal. Precis som OC Tisteln, i en närliggande kommun, så var även Rosen uppförd i berg. De båda hade dessutom byggts samtidigt och hade som luftskyddscentraler ritats av samma arkitekt, John Eliasson. I ett sammanträdesprotokoll från 1986 framgår det att länsstyrelsen begärt att brandstationen i kommunen skulle fungera som en temporär ledningscentral. Detta markerar omflyttningen av civilförsvaret i kommunen från Rosen till den temporära ledningscentralen i brandstationen, som nu skulle agera ledningscentral tills dess att den nya ledningscentralen stod färdig.

 

2. Civilförsvarets omorganisation

På 1970-talet krympte budgetramarna och en avsaknad på resurser började växa fram, det blev såldes svårare för civilförsvaret att klara av sina tilldelade uppgifter. Hierarkin som länge präglat civilförsvaret hade uppmärksammats genom åren och i vissa fall påverkat verksamheten negativt. Det var efter många utredningar som det beslutades att en omorganisation av civilförsvaret under 1980-talet var nödvändig. Omorganisationen innebar att kommunen skulle få en ökad maktposition och på så vis få ta över huvudansvaret för civilförsvaret. Detta slogs slutligen fast med riksdagsbeslutet år 1985 och den nya ordningen började gälla från 1986.

 

Problemet med de omfattande förändringarna var att det nu saknades en central myndighet som hade överblick över civilförsvaret, eftersom varje kommun hade huvudansvaret för civilförsvaret inom sina gränser. Detta ledde till inrättandet av två nya myndigheter, Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och Statens räddningsverk (SRV). Vid mitten av år 1986 när Statens räddningsverk började sitt arbete upphörde både Statens brandnämnd och Civilförsvarsstyrelsen. Efter att ha varit den centrala statliga myndigheten sedan 1944 så markerade år 1986 slutet för Civilförsvarsstyrelsen.

 

3. En speciell anläggning

Den nya ledningscentralen som skulle byggas i kommunen är speciell eftersom den började planeras samma år som kommunen fick huvudansvaret för civilförsvaret. Ledningscentralen slutbesiktigades 1989 och stod klar i samband med nybyggnaden av den kommunala byggnaden ovanför på ett tidigt 90-tal. Idag används anläggningen som utbildningslokal, men inte för någon civilförsvarsverksamhet.

 


Denna artikel skrevs av Richard Dahlgren med hjälp av handlingar från berörda anläggningar, men också med hjälp av boken Om kriget kommer av Lennart Rosander, Per Olgarsson (2014). Boken användes primärt som källa vid skrivningen av punkt två.

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.