Vilka är Fortifikation-Väst?

och vad gör vi?

Det var den 7:e december år 2014 som Richard Dahlgren skapade Fortifikation-Väst i syfte att representera en mindre grupp av fortifikationsintresserade i Västsverige. Tanken var inte bara att visa vilka vi var utan också att förmedla historia i form av bilder och text, historia som annars skulle förbli förhöjd i dunkel.

Sedan dag ett har Fortifikation-Väst varit med och aktivt arbetat för att sammanställa fakta och förmedla historia. Våra artiklar är unika i det avseende att de bygger på handlingar ur arkiven, väldokumenterad fakta från organisationer och myndigheter samt berättelser från de som en gång i tiden spenderade sina dagar i anläggningarna. Vi får bland annat stöd av den försvarsstödda organisationen FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar, http://www.fht.nu/).

Utöver våra egna artiklar så har Fortifikation-Väst även medverkat i tidningsartiklar som handlar om vår organisation och anläggningarna som innefattas av vårt intresse. Vi har även hjälpt företag som ställer krav på säkra anläggningar att hitta en anläggning som täcker deras behov, både under och ovan mark.

Sedan 22 augusti 2015 finns Fortifikation-Väst på Facebook (https://www.facebook.com/fortifikationvast) med flera tusen följare. Där publiceras förhandsvisningar på kommande artiklar och sådant material som inte kommer att publiceras på hemsidan.

Sedan 20 oktober 2015 finns Fortifikation-Väst även på Instagram (https://instagram.com/fortifikationvast.se/) där bilder och mindre beskrivningar kommer att publiceras frekvent.

I dagsläget finns det två huvudpersoner bakom Fortifikation-Väst, men antalet medlemmar stiger för varje dag. I organisationen råder det stor åldersvariation och ingen har en bakgrund lik den andres, vi kommer alla från olika håll med ett gemensamt intresse för fortifikation. Noterbart är att Fortifikation-Väst är rikstäckande men stationerade i väst. Arrangemangsverksamheten som bedrivits genom organisationen övergick sedan april år 2019 till att bedrivas genom föreningen Svenska Befästningssällskapet (https://svbefs.se/). Fortifikation-Väst agerar dock varumärke för föreningen i denna verksamhet.

FAQ

Vanliga frågor och svar

Hör ni till den statliga myndigheten Fortifikationsverket?

Nej, vi hör inte till Fortifikationsverket eller någon annan myndighet. Fortifikation-Väst är en ideell intresseorganisation.

Är Fortifikation-Väst en förening?

Nej, Fortifikation-Väst är ingen förening. Korrekt benämning är ideell intresseorganisation.

Hur kan jag bli medlem?

En medlemsansökan måste göras enskilt genom registrering på medlemsportalen.

Vad kostar ett medlemskap?

Ett medlemskap är kostnadsfritt. Mindre kostnader kan dock förekomma i samband med visningar.

Vad utför ni för arbete?

Vi jobbar med att lyfta fram historia kring många av alla de anläggningar som byggdes i Sverige för försvarsändamål. Detta gör vi genom att fotografera och skriva om dessa med uppgifter hämtade från arkivmaterial.

Vi anordnar också visningar för våra medlemmar i organisationen.

Utgivningsbevis

och ansvarig utgivare

Den 23 december 2015 utfärdades ett utgivningsbevis för webbplatsen https://www.fortifikationvast.se/. Utgivningsbeviset gäller i 10 år och innebär att webbplatsen för Fortifikation-Väst är skyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Det är således Yttrandefrihetsgrundlagen som reglerar webbplatsen och inte dataskyddsförordningen (GDPR). En effekt av detta är att dataskyddsförordningen inte gäller för de personuppgifter som publiceras på webbplatsen. Detta innebär att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. Fortifikation-Väst har därmed samma skydd som traditionella massmedier.

Utgivningsbeviset innebär att administrationen kring vissa frågor underlättas. Vid publicering av bilder där personer avbildas eller artiklar där personer omnämns behöver vi inte begära skriftligt tillstånd. Givetvis kommer vi däremot be om lov så långt som möjligt kring dessa frågor. Skulle en läsare återfinnas på en bild utan dess vetskap och önskar att bilden borttagas så kommer webbredaktionen givetvis att plocka bort dessa bilder.

Utgivningsbeviset betyder också att webbplatsen är skyddad från censur. Skyddet medför dock vissa skyldigheter, som att innehållet som publiceras ska dokumenteras och behållas i sex månader efter att det tagits bort från webbplatsen. Brott som regleras av annan lagstiftning såsom förtal och hets mot folkgrupp påverkas dock inte av skyddet som kommer med utgivningsbeviset.

Ansvarig utgivare

För utgivningsbeviset krävs en ansvarig utgivare för webbplatsen. Ansvarig utgivare för webbplatsen för Fortifikation-Väst är Richard Dahlgren (richard@fortifikationvast.se) som har det straffrättsliga ansvaret för innehållet på webbplatsen.