Integritetspolicy

Denna integritetspolicy redovisar hur den ideella föreningen Svenska Befästningssällskapet behandlar din personliga information, när du har kontakt med vårt varumärke Fortifikation-Väst.

 

Fortifikation-Väst är ingen egen juridisk person som kan ha rättigheter och skyldigheter. Svenska Befästningssällskapet är därför ansvarig juridisk person för den personuppgiftsbehandling som utförs för Fortifikation-Väst. Denna policy gäller endast för den verksamhet som utåt sett går under namnet Fortifikation-Väst. För Svenska Befästningssällskapets verksamhet i övrigt gäller en annan integritetspolicy.

 

Denna policy kan komma att uppdateras men gäller från och med införandet av dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Bakgrund

Den enskildes grundläggande rättigheter och friheter stärks genom införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR), särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Svenska Befästningssällskapet respekterar din integritet och har tagit fram denna integritetspolicy för att informera dig om hur din personliga information används.

 

Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, e-postadress, personnummer eller IP-adress.

 

Personuppgiftsansvar

Svenska Befästningssällskapet ideell förening (802516-8538) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy.

 

Information som lagras i Fortifikation-Västs medlemsregister

Svenska Befästningssällskapet samlar in och använder personlig information för att kunna erbjuda medlemskap i Fortifikation-Väst. Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke samt, i vissa fall, avtalsförpliktelse. Genom att använda våra webbplatser och/eller genom att lämna dina uppgifter till oss lämnar du ett sådant samtycke. Medlemskap i Fortifikation-Väst innebär inte att du är medlem i Svenska Befästningssällskapet.

 

Informationen i medlemsregistret kan användas för utskick av information om anordnade arrangemang, information om verksamheten eller information i övrigt som bedöms relevant för dig som medlem, samt utskick av enkätundersökningar. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan. Alla uppgifter stannar inom EU/EES. Dina uppgifter raderas vid upphävande av medlemskap. Vid från vår sida upphävning av medlemskap till följd av uteslutning sparas grundläggande uppgifter om dig för upprätthållande av vår verksamhet.

 

Personuppgifterna som behandlas avser följande kategorier av personuppgifter: förnamn, efternamn, personnummer alternativt födelsedatum, adress, postnummer, stad, län, land, e-postadress, motivation för ansökan om medlemskap och IP-adress vid registrering. Även information om vilka som deltar vid arrangemang och vilka som ansöker om att få delta sparas i vårt register, liksom information om betalningar via Paypal.

 

Information som lagras vid besök på Fortifikation-Västs webbplats

Svenska Befästningssällskapet samlar in och publicerar namn, e-postadress, länk till din webbplats samt en fritextkommentar vid användning av kommentarsfunktionen på Fortifikation-Västs webbplats. Det är frivilligt att lämna en kommentar. Genom att lämna en kommentar samtycker du till att dessa uppgifter publiceras.

 

Cookies som lagras på din dator vid besök på Fortifikation-Västs webbplats

Förstapartscookies används på webbplatsen för att möjliggöra vissa funktioner, till exempel åtkomst till medlemsportalen. Tredjepartscookies används på webbplatsen för att sammanställa statistik över användningen av webbplatsen och för att förbättra användarupplevelsen. Detta utförs av en tredje part, i vårt fall bland annat av Google Analytics. Denna data är anonym, den kan inte kopplas till en enskild person och vi har ingen tillgång till uppgifterna som samlas in i deras ursprungliga skick. Efter 36 månader raderas datan automatiskt av Google Analytics. Vi hänvisar till information hos respektive leverantör om hur de hanterar cookies. Genom användandet av våra webbplatser samtycker du till användandet av förstapartscookies och tredjepartscookies. Möjligheten finns att välja bort tredjepartscookies. Se vidare Googles sekretesspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=sv

 

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt dataskyddsförordningen har du bland annat rätt att få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade, invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring, invända mot att dina personuppgifter används för automatiserat beslutsfattande och profilering, samt flytta dina personuppgifter. Utövande av dessa rättigheter kan göras genom kontakt med oss via mejl (info@fortifikationvast.se). Du har även rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.

En del av Fortifikation-Västs verksamhet bedrivs på en webbplats med utgivningsbevis, som skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefrihetsgrundlagen gäller istället för dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att rättigheterna ovan i vissa fall inte kan utövas. Svenska Befästningssällskapet och Fortifikation-Väst strävar emellertid efter att så långt som möjligt respektera de rättigheter som följer av dataskyddsförordningen, även i de fall då grundlagen går före.