Länsledningsplatsen

Länsstyrelsens ledningsplats

Någonstans i Sverige finns den toppmoderna ledningsplatsen för Länsstyrelsen, dimensionerad för att klara av de allra svåraste påfrestningarna såsom naturkatastrofer, kärnreaktorolyckor och krig. Hoten ser annorlunda ut idag och behovet av att spränga sig djupt ner i urbergen är inte lika stora som förr, men under markytan döljer sig den rejäla betongbunkern.

 

Länsstyrelsens ledningsplatsen är en modern anläggning och till skillnad från de äldre anläggningarna som ofta låg dolda långt ute i skogen så är denna lättillgänglig men ändå väl skyddad. Här finns den senaste tekniken i väl anpassade utrymmen för att Länsstyrelsens ska kunna leda sitt arbete under i stort sett alla kris- och katastrofsituationer. Vid sådana situationer är det nämligen Länsstyrelsens uppgift att följa utvecklingen, leda och samordna samhällets resurser.

 

I ledningsrummet arbetar stabschefen med sina närmsta medarbetare med att leda och analysera, men här finns också planeringssektionen, större delen av informationssektionen, samt den operativa sektionen. Samverkande myndigheter finns i anslutning till ledningsrummet och Sveriges radio har en studio i anläggningen så allmänheten kan ta del av information i händelse av en kris, katastrof eller krigssituation. Informationen handlar oftast om läge, åtgärder, planer och utveckling.

 

Ledningsplatsen är utrustad med toppmodern sambands- och IT-utrustning och ett särskilt data- och telerum finns för hela Länsstyrelsen. Skulle elförsörjningen slås ut vid exempelvis en storm så finns det två rejäla kraftaggregat som servar hela anläggningen med ström. Anläggningen är således oberoende av elektricitet utifrån under en begränsad tid och den har dessutom en modern luftreningsanläggning som förser den med ren och syremättad luft. I fredstid kyls anläggningen med luft utifrån, men vid övning och kristillfällen används grundvatten för att kyla anläggningen, allt för att hela anläggningen ska vara självförsörjande.

 

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen, svåra påfrestningar på samhället, höjd beredskap och krig bemannas anläggningen och vid dessa incidenter inkallas Länsstyrelsens särskilda beredskapsorganisation. I anläggningen kan då finnas representanter från andra myndigheter som polis, kustbevakningen, SSI (statens strålskyddsinstitut), försvarsmakten och Sveriges radio.

 

1998 byggdes anläggningen och var ett av de första projekten i landet som genomfördes enligt den nya miljöbalken, en lag som ställer mycket höga krav på miljön. Under 1990-talet byggdes femton liknande anläggningar runtom i landet för att ge respektive Länsstyrelse en skyddad ledningsplats då många av de äldre låg djupt ner i urberget och som sedan länge spelat ut sin roll. 2014 gjordes en större renovering av anläggningen vilket gjorde den toppmodern.

 

Anläggningen är byggd för en mindre del av myndighetens operativa kärna för att kunna utöva ledning under minst sju dygn fredskriser och höjdberedskap. Under sju dygn är anläggningen självförsörjande med eget vatten och desto längre på elektricitet. Vid beredskap ska ett sextiotal personer arbete instängda i anläggningen på obestämd tid.

Kuriosa om anläggningen:

ÖCB – Överstyrelsen för Civil Beredskap: Har medverkat, finansierat och ägaransvar av anläggningen och ansvarar för drift och förvaltning.

SRV – Statens Räddningsverk: Har sett till så de krav och behov för räddningstjänst och kärnkraftsberedskap som ställts blivit tillgodosetts.

Det teletekniska installationerna omfattar televäxlar, anslutningar till publika telenätet, radiokommunikationsutrustning och utrustning för att bevaka radio och tv. För att få hög kommunikationssäkerhet har anläggningen flera operatörer anslutna.

One comment

  • Hans Håkansson 9 augusti, 2016   Reply →

    Intressant att se något modernt.

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.