Hc Felix

Civilförsvarets ledningscentral

I en stad med en av Sveriges viktigaste och djupaste hamnar finns civilförsvarsanläggningen med täcknamnet Felix. Insprängd i berget, väl skyddat mot bomb- och gasattacker, skulle samhället styras vid händelse av en krissituation. För att kunna leda insatser även i fullskaligt krig fanns här även representanter för räddningstjänst, polis och brandkår.

 

Stadens hamn utgjorde ett potentiell anfallsmål för fienden i öst eftersom stora fartyg enkelt skulle kunna ta sig långt in på grund av den djupa hamnen. Landstigningar skulle enkelt kunna utföras. Därför byggdes mängder av försvarsobjekt i staden och än idag kan man beskåda mycket av det som vittnar om det kalla kriget och dess hot. Luftvärnsställningar, kustvärn, minstationer, stadsvärn och civilförsvarsanläggningen är några utav de anläggningar som skulle hålla staden säker.

 

Efter mycket förarbete så fann man ett berg som ansågs lämpligt för att uppföra en fortifikatoriskt skyddad anläggning i berget som skulle kunna stå emot vapenverkan. Ett enormt arbete sattes igång för att spränga sig djupt ner i berget och frakta bort all sprängsten för att slutligen göra plats åt anläggningen som göts i det tomrum som sprängts ut. Ofta användes sprängsten till andra byggnadsprojekt såsom bilvägar och husgrunder.

 

Anläggningen är utförd i två plan som är fördelade på 480 kvadratmeter. Här finns allt som behövs för att man ska kunna leva instängd i berget under en längre tid utan någon kontakt med omvärlden. Logement och kök för att bespisa personal i skift, ordersal där insatser och beslut kunde fattas, egen borrad brun för färskvatten, samt reservelförsörjning från den egna dieselmotor (även benämnd ”KRAGG”, kraftaggregat).

 

Felix är en berganläggning av typ C och byggdes i berg med godtycklig bergtäckning för att erbjuda ett fullträffskydd mot artilleriprojektiler och upp till 500 kg flygbomber. Bergtäckningen erbjöd dessutom skydd mot luftstötvåg och strålning från kärnladdningar. Snabbstängande ventiler finns i stötvågsbarriärerna för till- och frånluftsvägarna och innanför gasgränsen hålls ett övertryck, således hålls kontaminerad luft utanför gasgränsen. Det betyder att kontaminerad luft inte kan tränga in vid passage genom gasslussen eller genom eventuella läckor. Eventuellt kontaminerad uteluft renas i aerosol- och kolfilter innan den slussas vidare in i anläggningen.

 

Under 60-talet genomfördes en renovering av anläggningen som än idag är i oerhört bra skick. Nödutgången byggdes till under 90-talet som ett resultat av det nya krav som uppstod för att man skulle få vistas i den. Anläggningen har använts av Hemvärnet för utbildningar, men även Lottakåren har brukat anläggningen som sin lokal.

När vi råkar ut för omfattande och långvariga kriser i samhället, som exempelvis strömavbrott, stormar, snöoväder eller stora olyckor, behövs det ofta extra hjälp och det är då som Lottakåren med sina resurser kan hjälpa till. Lottakåren är Sveriges största frivilliga försvarsorganisation för kvinnor. Räddningstjänsten har aviserat att man inte längre vill vara kvar i berget och vad som nu kommer att hända med anläggningen är osäkert. Vi på Fortifikation-Väst hoppas innerligt på att berget får en ny ägare som vill bedriva verksamhet som gör att anläggningen får leva vidare.

6 comments

 • Thomas Klevås 7 juni, 2016   Reply →

  Var på besök i Felix för några dagar sedan och kan bara hålla med om en mycket intressant anläggning i bra skick!

 • Lars Erik Bergqvist 6 november, 2016   Reply →

  Finns ingen anledning att avyttra den fnv med tanke på läget. Vi bör därför arbeta för att lottakåren /FRO/ MSB har liknande /denna anläggning/ar som de kan använda för säkrad ledningsplats.

 • Lasr Erik 15 juli, 2017   Reply →

  Ja annars så köper vi den och låter adekvat laga statlig kårverksamhet få nyttja lokalen fast med större och mer utökat säkrat yttre skalskydd.

 • Jonas Brane 9 februari, 2018   Reply →

  Skulle det finnas ett intresse av att göra en Virtuell rundvandring av anläggningen som dokumentation?

  • Lasr Erik 9 februari, 2018   Reply →

   Nej…det räcker så bra med detta. 😉

Leave a reply to Jonas Brane Cancel reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.